Termeni și condiții

Proprietarul site-ului web şi a informatilor prezente pe acest suport electronic este S.C. VIMED GRUP S.R.L. fiind intitulat furnizor.

Prin accesarea site-ului web aflat la adresa www.hub7.ro vă calificaţi în calitate de utilizator. Statutul de utilizator se păstrează pe toată durata navigării printre paginile site-ului mai sus menţionat. În acest sens vă obligaţi să respectaţi următoarele condiţii de utilizare:

 • Navigarea prin paginile site-ului nostru nu vă este restricţionată sub nici o formă;
 • Completarea formularelor prezente pe site nu are carcater obligatoriu însă anumite rubrici nu pot fi lăsate goale. În acest sens nu vă vom obliga să furnizaţi anumite date iar dacă nu doriţi trimiterea lor, utilizati un simbol de genul „-" pentru a completa câmpul respectiv;
 • C. VIMED GRUP S.R.L. nu este proprietarul tuturor elementelor ce compun acest site web. Astfel anumite secvenţe din interiorul site-ului sunt de tip Open sourceadică utilizatorul lor (în cazul de faţă S.C. VIMED GRUP S.R.L.) are dreptul de a utiliza şi/sau modifica pachetul software fără a contacta autorul. În acest sens nu ne declarăm proprietari al acestor elemente ci utilizatori lor. Pentru mai multe informaţii privind conceptul de open source, puteţi accesa următorul link iar pentru o copie a licentei GNU General Public Licence accesaţi acest link (Conţintul paginilor aflate la cele două adrese web de mai sus este în limba engleza);
 • Utilizarea imaginilor după descărcarea lor, copierea anumitor secvenţe de text sau a altor elemente media sau fişiere este după cum urmează:
  1. Liberă în scopul utilizării personale, fără a fi prezente în publicaţii de orice natură (web site-uri, ziare, reviste, cărţi, etc), tipărituri şi fără drept de a fi retransmise prin metode de copiere pe suport magnetic, reţea, prin intermediul http, ftp, etc.
  2. Condiţiontă de acordul în prealabil al S.C. VIMED GRUP S.R.L. dacă informaţile vor face obiectul unor publicaţii, caz în care se va menţiona şi adresa www.hub7.ro, şi un link direct către site-ul nostru (ultimul caz referindu-se la publicaţii online). În cazul imaginilor publicate, se va adauga, în interiorul pictogramei, sau lângă, un text conţinand numele firmei sau un link de forma hub7.ro;
  3. Strict interzisă în scopul utilizării comerciale (vânzarea imaginilor, a anumitor secvenţe de text copiate explicit din paginile site-ului nostru, elemente media sau alte fisiere), în denigrarea numelui S.C. VIMED GRUP S.R.L., a obiectului de activitate, a serviciilor prestate, a clienţilor săi sau a altor forme de punere în lumină nefavorabilă persoana juridică şi/sau legăturile sale cu terţii;
 • Informaţile, imaginile, elementele media precum şi alte fisiere din interiorul acestui site au scop informational fiind oferite asa cum apar. S.C. VIMED GRUP S.R.L. nu este şi nu va fi responsabilă pentru corectitudinea unor informaţii prezente şi nu oferă nici o garanţie asupa modului de utilizare a acestora;
 • Informaţile, imaginile, elementele media precum şi alte fisiere din interiorul acestui site pot fi scoase din uz şi/sau modificate fără vreun anunt în prealabil, doar de către personalul administrativ al S.C. VIMED GRUP S.R.L.;
 • Informaţile trimise de catre utilizatori, precum şi alte fisiere vor fi considerate proprietatea S.C. VIMED GRUP S.R.L. (dacă nu a fost speficată alta condiţie de mediere, de către S.C. VIMED GRUP S.R.L., un terţ sau client) fără costuri sau comisioane, cedând toate drepturile de proprietate intelectuală asupra informaţilor şi/sau fisierelor trimise;
 • C. VIMED GRUP S.R.L. nu va putea fi acuzată în cazul defectării anumitor componente/sisteme complete/telefoane mobile sau a altor mijloace de navigare pe Internet, dacă evenimentul a avut loc în momentul navigării pe site-ul nostru, descărcării anumitor imagini sau elemente media, completării anumitor formulare. Pentru orice altă formă de defectare sau funcţionare necorespunzătoare, în momentul navigării pe site sau pe un link ce conduce la un alt site, ce nu ţine in mod direct şi explcit de S.C. VIMED GRUP S.R.L., nu ne considerăm responsabili sub nici o formă;
 • Sunteţi de acord cu orice altă măsură legala, impusă de legislaţia română;

Termeni și condiții pentru abonare newsletter HUB7

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice, HUB 7 are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un
membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de marketing.
Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare în scopul activităților desfășurate de
noastră. De asemenea, menționăm că vă cerem anumite informații cu caracter personal pentru a fi
capabili de a vă informa despre evenimentele gratuite marca HUB7 și îmbunătățirea serviciilor
noastre.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă
opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
Observație:
– orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o
privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.:
prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin
urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
– orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Suntem 100% anti-spam și nu închiriem, vindem sau înstrăinăm sub nicio formă datele abonaților
noștri unor terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege sau la solicitarea expres a unor
organisme de stat.
Aceste date sunt strict confidențiale și nu vor fi înstrăinate.
Pentru întrebări, sugestii sau reclamații ne puteți contacta la office@hub7.ro

LITIGII

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului și toate efectele juridice pe care acceptarea le produce,
sunt guvernate de legea română în vigoare și vor fi analizate și judecate, de către instanța română.

S.C. VIMED GRUP S.R.L. îşi rezerva dreptul de modifica prezentele termeni si condiţii de utilizare, în prealabil cu o notificare prezentă pe site.

Ultima modificare a avut loc în data de 10 Februarie 2018